facebook   insta   yt color       

„Emlékidézésre gyűltünk össze az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítványnál 2023. április 20-án. Meghívottak voltak: Györfi Erzsébet, Pávai István, Zakariás Erzsébet, Simó József, Sinkó András, Szalay Zoltán. Ötletgazda: Simonffy Katalin, a Kaláka műsorok társszerkesztője. Műsorvezető: Szentgyörgyi Andrea.

Egy közel félévszázados tévéműsor, a Kaláka felelevenítésére gyűltünk össze 2023. április 20-án. Beszélgetésünk témája a Román Televízió Magyar Adásának egyik legjelentősebb műsora volt, a táncházmozgalomra épült Kaláka. A három év, 1977. november 21-e és 1980. október 24-e között elkészült kilenc adásnak mindmáig meghatározó jelentősége volt azzal, hogy felkeltette a résztvevő többszáz középiskolás diák érdeklődését az  erdélyi/romániai magyarság szellemi és tárgyi öröksége iránt. Több százezer néző velük együtt tapasztalta meg a megtartó gyökerekhez való lelki kötődést. A Kaláka – kimondatlanul – szembefordult a 70-es évek közepétől erősödő, elnemzetlenítő romániai kultúrforradalommal. Az est vendégei a Kalákák aktív résztvevői voltak, Pávai István pedig a filmes stáb népzenei tanácsadója.

WhatsApp Image 2023 04 24 at 08.29.29 2

Öröm volt találkozni egymással. Egymásnak adtuk át a mikrofont és a szót a kezdetektől a műsor megszüntetéséig tartó emlékek, élmények felidézésével. Élő tér teremtődött meg beszélgetésünk során a közönséggel, amit az RTV archívumában megtalálható filmtöredékek és videófelvételek is megerősítettek. Nehéz idők voltak akkor is, de a közösségbe behozott szentség odaadásból, hűségből, szépségből, örömteremtésből született. Akik akkor résztvettek ebben a mozgalomban, és abból táplálkoztak, ami ott létrejött, ma meghatározó személyiségei kultúránknak. Közösségépítők, akik tudják, hogy kell a múlt értékeinek felhasználásával jövőt építeni.

Már évekkel ezelőtt egy könyv kiadásának ötlete született meg, amely a KALÁKA  által elindított, illetve az általa megerősített mozgalomnak a történetét hivatott feltárni, az elérhető források, korabeli sajtó, résztvevők emlékei, kallódó fotó- és videóanyag, mélyinterjúk alapján. Tudni és tudatni szeretnénk, hogy akik részt vettek benne, a későbbiekben hogyan kamatoztatták saját életükben azt a szellemiséget. A feldolgozatlan tévékritikákon, az erdélyi táncházmozgalom kapcsán elhangzott hivatkozásokon kívül alig van megalapozott, elemző tanulmány erről a kultúrtörténeti eseményt teremtő tévésorozatról.

Hogyan tovább? Meghívunk mindenkit, nemcsak azokat, akik részt vettek az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány székházában a beszélgetésen, hanem bárkit, aki késztetést érez arra, hogy kapcsolódjon az álmomhoz. Egy új kalandra, az akkori, de ma is érvényes emberi értékek felhasználásával. Ezt csak  közösen tudjuk megteremteni. A találkozás alapkőletétel volt. Nyissunk egy új fejezetet az egyéni és közösségi erőből táplálkozó Élettérnek.

Kérjük, jelezzenek vissza azok, akik részt szeretnének venni ebben a feltáró, összehozó, újraformálódó közösségi munkában, ha bármivel tudnák ezt segíteni, akkor is, ha csak ötleteket vagy más érdeklődőket tudnának csatlakoztatni. Egy későbbi e-mailben tájékoztatni fogjuk az első „csapatépítő" találkozó időpontjáról. Előre is köszönünk bármilyen hozzájárulást." 

Simonffy Katalin és a Csapat

WhatsApp Image 2023 04 24 at 08.29.13

 


 TÁMOGATÓINK:  KIM logo color  nka 2023
Go to top